VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci na temat „Bezpiecznie na wsi mamy-upadkom zapobiegamy”

        W styczniu br., uruchomiono ósmą edycję konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, którego tematem jest bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym. Tradycyjnie już honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także zwrócenie uwagi na czynności szczególnie niebezpieczne z którymi możemy się zetknąć podczas pracy w gospodarstwie rolnym, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. W tym roku konkurs przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Konkurs ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom dzieci i osób dorosłych. 
Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. 
Wszystkie zgłoszone prace ocenione zostały przez komisje regionalne, a następnie najlepsze prace ze wszystkich województw poddane zostały ocenie przez Centralną Komisję Konkursową. 
Z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach udział w konkursie wzięło 39 uczniów z klas IV-VII.
Już od wielu lat staramy się zachęcić uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie na temat bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich . Dzięki tej nietypowej lekcji możemy poszerzyć wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym i przyczynić się do zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków zarówno wśród osób dorosłych jak i dzieci.