?

Procedury Bezpieczeństwa – Obowiązki rodziców /opiekunów prawnych


IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
•Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Przedszkola i Szkoły Podstawowej im Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach dostępnymi na stronie szkoły : zspkarnice.

Czytaj więcej „Procedury Bezpieczeństwa – Obowiązki rodziców /opiekunów prawnych”

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS ❗❗❗

 Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. Czytaj więcej „Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS ❗❗❗”

?