KONKURS DLA PRZEDSZKOLI NA SYMBOL „OGÓLNOPOLSKIEGO POLICYJNEGO DNIA ODBLASKÓW”

          W ramach „Dnia odblasków’ Komenda Główna Policji ogłosiła ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkoli na projekt odblasku, który będzie symbolem
„OGÓLNOPOLSKIEGO POLICYJNEGO DNIA ODBLASKÓW” w 2019 roku. 
Konkurs przeprowadzony jest trzyetapowo:
– ETAP I – na szczeblu Uczestnika,
– ETAP II – na szczeblu Komendy Wojewódzkiej/stołecznej Policji,
– ETAP III – na szczeblu Centralnym.
Z oddziału zerowego „Pszczółek” w Karnicach do etapu II zakwalifikowały się trzy prace;
– Strojek Zosi – „Pomocna rączka”,
– Stawickiej Gabrysi – „Ślimaczek na plecaczek”,
– Nowak Nadii – „Lisek”.
Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.policja.pl do 31 sierpnia 2018 roku.
Życzymy powodzenia!