ZABAWA W FUNPARKU POMERANIA

      Najmłodsi uczniowie i wychowankowie karnickiej szkoły wybrali się na wycieczkę do Fun Park Pomerania w Dygowie. Poza wspaniałą zabawą dzieci spotkały się także ze Świętym Mikołajem. 3 stycznia uczniowie klas 1-3 oraz grupy przedszkolne z Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach wybrały się na wycieczkę do Fun Parku Pomerania w Dygowie.  Czytaj więcej „ZABAWA W FUNPARKU POMERANIA”

JASEŁKA

        Jasełka przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach, były ostatnim spotkaniem społeczności szkolnej przed Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Roku. Wprowadziły uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości w radosny i podniosły nastrój świąteczny. Na zakończenie nie mogło zabraknąć składanych sobie wzajemnie życzeń świątecznych i noworocznych. Czytaj więcej „JASEŁKA”

SZKOŁA SKŁADA ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

IMG_6858

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości

oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nowy – 2019 rok.

W tych wyjątkowych dniach życzymy Państwu wiele zdrowia, zadowolenia,

radości i sukcesów z podjętych wyzwań.

Dyrektor Teresa Szydłowska

Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach,

 

IMG_6862

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

      20 grudnia w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach odbył się międzyszkolny konkurs kolęd i pastorałek. Jury w składzie: Monika Janek, Teresa Czyrny, Jerzy Kosiorowski i Tomasz Zelwak oceniło występy poszczególnych klas, biorąc pod uwagę zarówno pomysłowość aranżacji jaki sposób wykonania utworów. W prezentowanym repertuarze można było usłyszeć staropolskie kolędy takie jak „Przybieżeli do Betlejem”, jak też nowoczesne pastorałki. Wszystkie występy zachwyciły zarówno jury, jak też zgromadzoną publiczność, a wybór najlepszego występu był trudnym orzechem do zgryzienia. Czytaj więcej „KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK”

„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”

 

W Zespole Szkół Publicznych w Karnicach realizowany jest Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków – „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Skierowany jest do uczniów klas V-VII, nauczycieli oraz rodziców. osobami prowadzącymi prelekcje są:

  • Pani Agnieszka Hamulczyk – przedstawiciel PSSE w Gryficach
  • Pani Agnieszka Podgórska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gryficach

Głównym celem programu jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków, a także alkoholu i leków w niewłaściwy sposób przez osoby młode. Do szczegółowych celów programu należy:

  • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia i poczucia odpowiedzialności za dokonywanie wyborów związanych ze zdrowiem
  • kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia oraz rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje psychoaktywne,
  • zrozumienie przyczyn używania substancji psychoaktywnych i czynników sprzyjających powstawaniu uzależnienia
  • wzbudzanie empatii i kształtowanie postawy nastawionej na udzielanie wsparcia i niesienie pomocy osobom zagrożonym, występowaniem zachowań problemowych
  • zapoznanie uczniów z zagrożeniami i skutkami przyjmowania narkotyków, w sposób niewłaściwy leków i alkoholu

 

DZIEŃ Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

Najpopularniejsza sędzia w Polsce spotkała się z dziećmi, młodzieżą, Radą Pedagogiczną i rodzicami Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach. Podczas spotkań sędzia Anna Maria Wesołowska starała się uzmysłowić jak ważne są zrozumienie, szacunek i miłość w rodzinie, a także jak czasem łatwo przekroczyć granicę między dobrem i złem.  

Na zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karnicach oraz Stowarzyszenia Przyjazne Karnice 11 grudnia 2018 r. do naszej gminy przyjechała najpopularniejsza sędzia w Polsce czyli Anna Maria Wesołowska. Sędzia znana jest przede wszystkim z telewizyjnego programu paradokumentalnego pt. „Sędzia Anna Maria Wesołowska”. Ta wyjątkowa osoba nie jest tylko postacią telewizyjną, ale przede wszystkim sędzią – obecnie w stanie spoczynku. Swoją pierwszą rozprawę poprowadziła w 1982 r., głównie zajmowała się sprawami dotyczącymi przestępczości zorganizowanej. Od 2000 r. rozpoczęła edukację prawną dzieci i młodzieży, a później całego społeczeństwa. Dlatego spotyka się z ludźmi w całym kraju, by rozmawiać o rzeczach, które dotyczą ich i najbliższych im osób.
Wizytę rozpoczęła od spotkania z uczniami Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach. Znakomita lekcja wychowawcza jaka odbyła się na karnickiej hali uświadomiła dzieciom konsekwencje niewłaściwych zachowań i przybliżyła granice jakich nie wolno przekraczać. Dlaczego ? Jak podkreślała Anna Maria Wesołowska „granice między tym co jest dobre, a co złe coraz bardziej się zacierają. Dzieci nie odróżniają wygłupu od przestępstwa, żartu od wykroczenia”. Z tego powodu to spotkanie było tak bardzo potrzebne wszystkim uczniom oraz nauczycielom. Podczas pogadanki na tak ważne tematy, jak naruszanie nietykalności cielesnej, rozboje czy kradzieże dzieci wraz ze swoim gościem wspólnie układały hasła, które miały pomóc zrozumieć i zapamiętać kary jakie grożą za te występki. Na koniec uczniowie podziękowali bukietem kwiatów za mile spędzony czas i cenną lekcję.
Spotkanie z Radą Pedagogiczną i rodzicami uczniów odbyło się natomiast w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach. Przytaczając historię ze swojego felietonu, sędzia Anna Maria Wesołowska uświadomiła zebranym jak łatwo dziecko może zostać przestępcą. Tematy zaostrzenia kar, zbyt wczesnej inicjacji seksualnej, cyberprzemocy, internetu, używek, zasad odpowiedzialności nieletnich, zachowań, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskiej Karty, oraz nowych form przemocy wobec dzieci poruszane przez fachowca bardzo zainteresowały słuchaczy. Wiele cennych informacji dotyczących zaniedbań, wykorzystywania dziecka w konflikcie około rozwodowym, obowiązku wysłuchania dziecka przez sąd, obowiązków szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji przydadzą się na pewno w życiu zarówno nauczycieli jak i rodziców. Dyskusja dotycząca wartości i zachowań, jakich oczekują dzieci od swoich rodziców zmieniła spojrzenie na wiele spraw większości osób uczestniczących w tym spotkaniu. Dorośli zrozumieli, że marzenia ich dzieci nie dotyczą tylko dóbr materialnych, ale przede wszystkim są związane ze zrozumieniem, szacunkiem  i miłością w rodzinie. Przytoczony przez Annę Marię Wesołowską fragment wiersza napisanego przez dziecko „Mamo, Tato nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj” daje do myślenia i zmienia całkowicie podejście do codziennych relacji z najbliższymi. Dzień spędzony w towarzystwie sędzi Anny Marii Wesołowskiej był zarówno wspaniałym przeżyciem dla naszych rodziców, oraz lekcją, którą każdy zapamięta na długo.