ELIMINACJE POWIATOWE DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

           11 maja 2018 r. Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach odbyły się eliminacje powiatowe XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:
1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Czytaj więcej „ELIMINACJE POWIATOWE DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO”

KONKURS PLASTYCZNY „GODŁO JAKO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH SYMBOLI PAŃSTWA POLSKIEGO OD ZARANIA DZIEJÓW DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH”

    Symbole polskiej państwowości wyrażające naszą tożsamość to

BIAŁO-CZERWONA FLAGA, „MAZUREK DĄBROWSKIEGO” oraz GODŁO POLSKI.

Dla nas Polaków to znaki najważniejsze i wyjątkowo cenne.

        Pragnąc uczcić 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pani Teresa Szydłowska Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach oraz nauczyciel plastyki pani Gabriela Wojciechowicz zaprosiły uczniów klas IV-VII SP oraz gimnazjum do rozwijania pasji historycznych i artystycznych w konkursie plastycznym „GODŁO JAKO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH SYMBOLI PAŃSTWA POLSKIEGO OD ZARANIA DZIEJÓW DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH”. Czytaj więcej „KONKURS PLASTYCZNY „GODŁO JAKO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH SYMBOLI PAŃSTWA POLSKIEGO OD ZARANIA DZIEJÓW DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH””

Lekcja muzealna w Muzeum Narodowym w Szczecinie

            9 maja b.r. uczniowie klas V – VII SP oraz II – III gimnazjum pod opieką pań: Teresy Szydłowskiej, Danuty Makar, Magdaleny Ragan oraz Sylwii Bąk wyjechali na wycieczkę do Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wyjazd miał charakter edukacyjny, a cel jaki mu przyświecał, to pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu historii. Czytaj więcej „Lekcja muzealna w Muzeum Narodowym w Szczecinie”

KONKURS DLA PRZEDSZKOLI NA SYMBOL „OGÓLNOPOLSKIEGO POLICYJNEGO DNIA ODBLASKÓW”

          W ramach „Dnia odblasków’ Komenda Główna Policji ogłosiła ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkoli na projekt odblasku, który będzie symbolem
„OGÓLNOPOLSKIEGO POLICYJNEGO DNIA ODBLASKÓW” w 2019 roku. 
Konkurs przeprowadzony jest trzyetapowo:
– ETAP I – na szczeblu Uczestnika,
– ETAP II – na szczeblu Komendy Wojewódzkiej/stołecznej Policji,
– ETAP III – na szczeblu Centralnym.
Z oddziału zerowego „Pszczółek” w Karnicach do etapu II zakwalifikowały się trzy prace;
– Strojek Zosi – „Pomocna rączka”,
– Stawickiej Gabrysi – „Ślimaczek na plecaczek”,
– Nowak Nadii – „Lisek”.
Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.policja.pl do 31 sierpnia 2018 roku.
Życzymy powodzenia!

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci na temat „Bezpiecznie na wsi mamy-upadkom zapobiegamy”

        W styczniu br., uruchomiono ósmą edycję konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, którego tematem jest bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym. Tradycyjnie już honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy.  Czytaj więcej „VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci na temat „Bezpiecznie na wsi mamy-upadkom zapobiegamy””

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłosił konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży.

       Głównym zadaniem konkursów była popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Czytaj więcej „Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłosił konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży.”

DZIEŃ JĘZYKOWY

            08 maja 2018 r. w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach odbył się Dzień Językowy. Z okazji tego wydarzenia odbył się konkurs recytatorski poezji w języku angielskim, a także uczniowie mieli okazję podziwiać występy wokalno – taneczne. Celami  tego  wydarzenia były m.in. :

 – motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
 – doskonalenie poprawności wymowy języka  angielskiego,
 – rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją polsko- oraz anglojęzyczną,
 – rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień uczniów,
 – stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych i artystycznych.

Czytaj więcej „DZIEŃ JĘZYKOWY”