PRZEDSZKOLE

1. mgr Ilona Łazarczyk edukacja przedszkolna – „5”
2. mgr Makar Danuta – edukacja przedszkolna 6- latki

3. mgr Woronowicz Katarzyna 3-4 latki

4. mgr. Kołodziejczyk Katarzyna pomoc 3-4 latki