ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

1. Joanna Gawin – samodzielny referent
2. Fryt Iwona -intendent
3. Stec Longina -szef kuchni
4. Stec Barbara -kucharka
5.Antoniak Anna -pomoc kuchenna
6. Kołodziejczyk Katarzyna – pomoc kuchenna
7. Buczkowska Maria – sprzątaczka
8. Bąk Sylwia – sprzątaczka
9. Garncarek Agata – sprzątaczka
10. Makar Mirosława – sprzątaczka