ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

1. Joanna Gawin – samodzielny referent
2. Fryt Iwona -intendent
3. Stec Longina -szef kuchni
4.Antoniak Anna -pomoc kuchenna
5. Buczkowska Maria – sprzątaczka
6. Bąk Sylwia – sprzątaczka
7. Garncarek Agata – sprzątaczka
8. Makar Mirosława – sprzątaczka