ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

1. Joanna Gawin – samodzielny referent
2. Woronowicz Krystyna -pomoc nauczyciela
3. Fryt Iwona -intendent
4. Stec Longina -szef kuchni
5. Stec Barbara -kucharka
6.Antoniak Anna -pomoc kuchenna
7. Kołodziejczyk Katarzyna – pomoc kuchenna
8. Buczkowska Maria – sprzątaczka
9. Bąk Sylwia – sprzątaczka
10. Garncarek Agata – sprzątaczka
11. Makar Mirosława – sprzątaczka