Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłosił konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży.

       Głównym zadaniem konkursów była popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach przy wsparciu opiekunki pani Gabrieli Wojciechowicz wzięli udział w trzech proponowanych przez Komendę Główną PSP konkursach:
1. „Rebus z wyszukiwanką” – warunkiem przystąpienia do konkursu było poprawne rozwiązanie zadania logicznego w postaci rebusu i wyszukiwanki. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiły dzieci 6-letnie z oddzialu „Pszczółek” oraz klasy I-III. Na konkurs wysłano – 56 prac.
2. Plakat „Potrafię alarmować” – uczniowie z klas 3-6 mieli za zadanie wykonać plakat o charakterze prewencyjno – edukacyjnym w formacie B1. Każda klasa mogła wykonać tylko jedną pracę konkursową. Z naszyj placówki w tym konkursie zaangażowały się klasy: III. IV, V i VI. Na konkurs wysłano – 4 prace.
3. Praca indywidualna pt. „Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie” – konkurs adresowany był do wszystkich uczniów klas 4-7. Pracę plastyczną należało wykonać w formacie A3. Do konkursu z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej przystąpiło 32 uczniów. LEKCJĄ ANGAŻOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W TEGO RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘCIACH JEST WSPANIAŁĄ LEKCJĄ POPULARYZUJĄCĄ WŚRÓD UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA, POGŁĘBIENIA WIEDZY NA TEMAT NIEBEZPIECZEŃSTW ZWIĄZANYCH Z ŻYWIOŁAMI ORAZ MOŻLIWOŚCIACH OCHRONY PRZED NIMI A TAKŻE JAK PRAWIDŁOWO ZGŁOSIĆ ZDARZENIE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ZDROWIA, ŻYCIA LUB MIENIA.

Wyłonienie zwycięzców nastąpi 14 i 16 maja 2018 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.straz.gov.pl i w mediach społecznościowych KG oraz w czerwcowym numerze czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

Nagrody zostaną wręczone przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w szkole laureatów podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.