WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W GIMNAZJUM

      W ramach  „Dni Profilaktyki” w dniu 01.12.2015 r. odbyły się w szkole warsztaty na   temat pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas I – III gimnazjum.

Celem warsztatów było:

  1. Edukacja młodzieży w zakresie właściwego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  2. Zapoznanie młodzieży z prawidłowymi reakcjami w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, właściwego postępowania z poszkodowanym na miejscu zdarzenia.
  3. Zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania reanimacji krążeniowo–oddechowej.

Warsztaty przeprowadził n-l wychowania fizycznego:  Bogdan Bąk