„Góra Grosza”

„Góra Grosza”???
Wzorem lat ubiegłych, także i w bieżącym roku szkolnym, nasza szkoła przyłączyła się do akcji „GÓRA GROSZA”. Celem akcji jest pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale nie mniej ważnym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Uczniowie naszej szkoły nie zawiedli, każdy przyniósł tyle, ile mógł, w myśl zasady: „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”.???
Pragniemy serdecznie podziękować rodzicom i dzieciom za życzliwość i każdy malutki grosik.❣️❣️❣️

,,Palenie jest niezdrowe”

,,Palenie jest niezdrowe” to temat pierwszej lekcji w ramach Programu Antynikotynowej Edukacji Prozdrowotnej pt.,, Bieg po zdrowie” w klasie IV.
Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji, w prezentacji podstawowych informacji o działaniu nikotyny i innych szkodliwych substancji, obliczali ile palacz wydaje na papierosy, pracowali w grupach zdobywając podstawowe informacje dotyczące zdrowia. W podsumowaniu zajęć uczniowie zgodnie potwierdzili, że palenie powoduje różne poważne problemy. Zwłaszcza jak się jest uczniem i dopiero się rozwija.

Czy złota rybka spełni nasze marzenia?

Czy złota rybka spełni nasze marzenia? – zastanawiali się uczniowie klas 1-3 w czasie spektaklu wrocławskiego teatru Artenes „O rybaku i złotej rybce” w Domu Kultury w Gryficach.
Napisana ponad 200 lat temu baśń, prezentuje ciągle aktualne wartości – mądrość, umiar, skromność czy wdzięczność. Odbiór artystyczny podkreślała scenografia i nowoczesna muzyka. Zakończenie spektaklu niosło widzom piękne przesłanie: miłość, dobroć i szacunek to wartości, które nigdy nie przemijają i powinniśmy je cenić. Dzieci z zainteresowaniem oglądały przedstawienie i podziękowały aktorom gromkimi brawami. Po spektaklu uczniowie udali się do sali zabaw w Gryf Arenie. Był to czas nie tylko na rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ale także okazja do rozładowania dziecięcej energii, a co najważniejsze – radosnej zabawy.

Nauka przez zabawę.

Nauka przez zabawę
Podczas lekcji przyrody uczniowie klasy 4 konstruowali współczesny krajobraz swojej miejscowości z użyciem Klocków Korbo (Laboratorium Przyszłości).
Powstały one z upodobania ich twórców do zabawek o naprawdę wysokich walorach edukacyjnych.
Konstrukcje uczniów są pełne fantazji i pomysłowości.

Lekcja chemii.

Podczas lekcji chemii uczniowie klasy 7 obserwowali strukturę cząsteczki wody oraz obserwowali obieg wody w przyrodzie. Przekonali się, że okulary VR są niezwykłym narzędziem interaktywnym. Dzięki nim nauka jest efektywniejsza oraz przyjemniejsza.

„Higiena naszą tarczą ochronną”

W związku z realizacją w naszej szkole wojewódzkiego programu edukacyjnego „Higiena naszą tarczą ochronną”, w klasach I-III podjęto działania mające na celu uświadomienie uczniom skali zagrożeń wynikających z szerzenia się wirusa grypy i konieczności stosowania wybranych metod w celu uchronienia się przed zakażeniem.
Pielęgniarka szkolna przeprowadziła z dziećmi pogadankę wzbogaconą prezentacją multimedialną na temat objawów grypy i koronawirusa oraz sposobów postępowania w przypadku zachorowania.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

27 marca odbyło się spotkanie uczniów klas I-III oraz przedszkolaków z panią aspirant Agnieszką Podgórską.
Policjantka rozmawiała z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreśliła ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Małym słuchaczom przypomniane zostały również numery alarmowe i sposoby wzywania pomocy. Ponadto funkcjonariuszka poruszyła temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Lekcja biologii

Zobaczyć, zbadać, zrozumieć…. to skuteczny sposób zgłębiania tajemnic nauki takiej jak biologia. ???
Przekonali się o tym uczniowie klasy 5, którzy dziś w sposób praktyczny poznali budowę zewnętrzną łodygi oraz nauczyli się, jaką funkcję pełni ona w roślinie .??

DZIEŃ BEZ PLECAKA

W naszej szkole zaroiło się od toreb, pudeł, walizek oraz innych nietypowych przedmiotów do przenoszenia i przechowywania , gdyż to właśnie 21 marca był w naszej szkole DNIEM BEZ PLECAKA???????️