SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

PRZEWODNICZĄCAKŁOBUCKA WIKTORIA

ZASTĘPCA: BĄK ZOFIA, KOŻLIK JULIA

OPIEKUN: MICHAŁ WALISZKA