VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      29.09.2017r. obchodziliśmy w naszej szkole VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcja miała na celu zachęcić uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długiej wakacyjnej przerwie. Już dzień wcześniej na szkolnych korytarzach rozwieszone były hasła oraz plakaty informujące o tym matematycznym święcie, w związku z czym uczniowie mogli powtórzyć mnożenie w domu.

W akcję włączyły się klasy III-VII SP oraz II i III gimnazjum. Każdy mógł sprawdzić, jak radzi sobie z mnożnikami, mnożnymi i iloczynami. Poszukiwaliśmy ekspertów tabliczki mnożenia. Do egzaminu w formie „kartkówki” przystąpiło 125 osób, a ekspertami tabliczki mnożenia zostało 14 uczniów (uzyskali oni maksymalną ilość punktów do zdobycia):

– kl.III gimnazjum- 5 uczniów

– kl.II gimnazjum – 4 uczniów

– kl.VII SP – 3 uczniów

– kl. VI SP – 2 uczniów.

Na lekcjach matematyki w SP odbywały się gry i zabawy, które wyłaniały kolejnych mistrzów tabliczki mnożenia. Podczas przerw wybrani uczniowie sprawdzali wśród swoich kolegów oraz osób dorosłych umiejętność szybkiego liczenia. Uczestnicy zabawy za poprawne odpowiedzi otrzymywali symboliczną nagrodę, która ma być motywacją do dalszej nauki. Akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do ciągłego rozwijania umiejętności szybkiego liczenia.