VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI „BEZPIECZNIE NA WSI TO PODSTAWA – ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE ZABAWA”

   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”. Współorganizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Celem konkursu było:

  1. promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego;
  2. popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych.

Z Zespołu Szkół Publicznych Karnicach do konkursu przystąpiło 8 uczniów

 z klas IV-VI:

– Julia Kamińska,

– Oliwia Chrobak,

– Emilia Procek,

– Martyna Ławniczak,

– Tatiana Bentkowska,

– Marcelina Janek,

– Marcelina Stefańska,

– Zuzanna Brej.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

– wojewódzkim,

– centralnym

Etap wojewódzki zakończony zostanie do dnia 5 maja, natomiast wyniki etapu centralnego zostaną ogłoszone przed zakończeniem roku szkolnego.