GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ „ŚPIEWOGRANIEC”

        7 kwietnia 2017 r. w Karnickim Gminnym Klubie Kultury miał miejsce finał Gminnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej oraz Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych – ŚPIEWOGRANIEC. To już XVII edycja konkursu, którego twórcą jest Pan Krzysztof Kolanek. Do konkursu przystąpiło 18 uczestników: 3 wykonawców ze Szkoły Podstawowej w Cerkwicy,8 wykonawców ze Szkoły Podstawowej w Karnicach i 5 wykonawców z Gimnazjum w Karnicach oraz 1 osoba z Gminnego Klubu Kultury.

Komisja konkursowa w składzie: Danuta Kolanek, Paweł Antoniak, Jarosław Stręk oraz Andrzej Przeździęk oceniała wykonawców w trzech kategoriach wiekowych – kat. I-III, kat.IV-VI, kat. Gimnazjum. W karcie oceny uczestników  punktowano dobór repertuaru, interpretację i poprawność śpiewanego tekstu, inscenizację ruchową (ruch i obycie sceniczne) oraz ogólny wyraz artystyczny – wszystko w skali od 1 do 5 pkt. 

W kategorii klas I-III,

I miejsce wyśpiewała  Gabriela Woronowicz ze Szkoły Podstawowej w Karnicach

 II miejsce –  Emilia Brej ze Szkoły Podstawowej w Karnicach

III miejsce zajęła Matylda Bocian ze Szkoły Podstawowej w Karnicach

W kategorii klas IV – VI,

I miejsce zajęła Julia Modrzejewska ze Szkoły Podstawowej w Cerkwicy

II miejsce – Zuzanna Brej ze Szkoły Podstawowej w Karnicach

III miejsce – Ramona Sitarek ze Szkoły Podstawowej w Karnicach

IV miejsce, również premiowane wyjazdem na konkurs powiatowy do Gryfic wywalczyła Marcelina Stefańska ze Szkoły Podstawowej w Karnicach

W kategorii Gimnazjum, dało się zauważyć większe doświadczenie wokalne i rutynę uczestniczek. Rywalizacja w tej kategorii zakończyła się następująco:

I miejsce – Julia Kolanek Gminny Klub w Karnicach

II miejsce – Gabriela Stogowska z Gimnazjum w Karnicach

III miejsce – Wiktoria Kelner  z Gimnazjum w Karnicach

Wymienione osoby, będą reprezentować gminę Karnice na szczeblu powiatowym w Gryficach dnia 22 kwietnia 2017 r.. Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy uczestnictwa, zwycięzcy otrzymali statuetki „Złotego Słowika” i nagrody rzeczowe. Również II i III miejsca  zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi (piłki do gry, minideskorolki, kaski rowerowe). Dodać należy, że nagrody oraz słodki poczęstunek  sponsorowało Stowarzyszenie „Przyjazne Karnice”. 

Opiekunem wykonawców ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Karnicach była p. Jolanta Dąbrowska.