SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017

          W dniu  15.09.2017 r. Zespół Szkół Publicznych uczestniczył w akcji „Sprzątanie Świata” . Hasło tegorocznej akcji to: NIE MA ŚMIECI – SĄ SUROWCE! Dotyczyło ono odpowiedzialności za nasze postępowanie z odpadami oraz  tego, że  jesteśmy współodpowiedzialni za miejsce, w którym żyjemy.

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

Uczniowie biorący  udział w akcji, pod opieką wychowawców i innych nauczycieli , sprzątali teren dookoła szkoły, las za boiskiem drogę na cmentarz, osiedle domków jednorodzinnych i teren wokół kościoła. Przed przystąpieniem do sprzątania dzieci zostały odpowiednio wyposażone
w rękawiczki oraz worki.

Jak co roku uzbieraliśmy sporo worków z odpadami nielegalnie porzuconymi w miejscach do tego nieodpowiednich. Były to głównie plastik i szkoło. W trakcie sprzątania opiekunowie prowadzili pogadanki na temat edukacji ekologicznej, ważności dbania  o środowisko naturalne. Zgodnie z tegorocznym hasłem, rozmawiali z uczniami szczególnie na temat recyklingu, czym jest?, jakie ma zastosowania?. Uświadamiali, iż ten proces można rozpocząć już we własnym domu. Przed wszystkim uczniowie klas najmłodszych okazywały bardzo duże zainteresowaniem nowym zagadnieniem. Dla starszych słowo „recykling” jest znane i ci uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą w tym temacie.

Także Przedszkolaki z Zespołu Szkół Publicznych im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach już od  najmłodszych lat uczą się szacunku do przyrody i z wielkim zaangażowaniem od wielu lat biorą czynny udział w akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA.  Dzieci zaopatrzone w odpowiednie rękawiczki, worki na śmieci i dobry humor z radością i wielkim zaangażowaniem sprzątały teren wokół szkoły. W tym dniu również pogoda była sprzymierzeńcem naszej akcji. Promienie słoneczne a także słaby ciepły wiatr sprawili, że bystry wzrok i zwinne palce wysprzątały szkolny teren na błysk. Była to dobra lekcja szacunku do otaczającego nas świata i pracowitości.

                Sprzątanie miało nie tylko zachęcić dzieci do aktywnej działalności na rzecz środowiska, ale także skłonić do refleksji nad współodpowiedzialnością za to w jakim  stanie jest nasze otoczenie,  jak możemy na nie wpływać oraz jakie może to przynieść  konsekwencje.