LEKCJA DEMOKRACJI

    Dnia 11.09.2017r. odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego ZSP w Karnicach. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie, której troje kandydatów prezentowało swoje programy oraz rozwieszało plakaty z propozycjami działań. Zgodnie z regulaminem SU wybory odbyły się w głosowaniu powszechnym, równym, bezpośrednim i tajnym.

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

  1. Samanta Mąkowska (kl.III gimnazjum) – 60
  2. Gabriela Stogowska (kl. III gimnazjum) – 40
  3. Krzysztof Czarniak (kl. III gimnazjum) – 11

Komisja wyborcza stwierdza, że w wyborach do władz Samorządu Uczniowskiego ZSP w Karnicach udział wzięło 116 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, głosów ważnych oddano 111, nieważnych 5.

W wyniku wyborów Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w ZSP w Karnicach została Samanta Mąkowska, a zastępcą Przewodniczącego SU – Gabriela Stogowska.

Równocześnie odbyły się wybory na opiekuna SU, którym została p. Jolanta Dąbrowska.

Gratulujemy!