PRÓBNE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE

         Wspólnie ze strażakami z PSP w Gryficach, w środę 27 września 2017 r., w trosce o bezpieczeństwo uczniów, w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. Akcja przebiegła sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw.

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Po usłyszeniu alarmu – 3 długich dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Priorytet to brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólnie pomaganie sobie. Alarmy próbne przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja potwierdziła, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, w wyniku czego szybko stawili się na miejscu zbiórki.