Pasowanie uczniów klasy I

Uroczystość Pasowania na Ucznia

Tradycją naszej szkoły jest uroczyste Pasowanie na Ucznia.
18. 10. 2018r. odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Uczniowie do tej uroczystości przygotowywali się od pierwszego dnia nauki – może nawet o tym nie wiedzieli. Uczyli się piosenek i wierszyków.
Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów jest wydarzeniem ważnym w życiu szkoły. Na tę uroczystość zaproszono panią dyrektor, nauczycieli i rodziców. Najważniejsi byli jednak pierwszacy, którzy wcielili się w różne role i składali przysięgę uczniowską.
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności uczniowskiej, w obecności zaproszonych gości, zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie oraz zapewnili o swoim patriotyzmie.
Doniosłym momentem uroczystości było wypowiedzenie słów ślubowania. Uczniowie klasy pierwszej przyrzekali sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, pilnie się uczyć, szanować nauczycieli i rodziców, dbać o dobre imię szkoły i być dobrym Polakiem. Wszyscy zdali egzamin celująco, co potwierdziła pani dyrektor Teresa Szydłowska, która „symbolicznym ołówkiem” dokonała uroczystego pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach.
W czasie uroczystości nie zabrakło miłych niespodzianek – pierwszakom wręczono pamiątkowe dyplomy, a także upominki zakupione przez wychowawcę oraz rodziców.
Po części oficjalnej uczniowie udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Całej uroczystości towarzyszyła atmosfera wielkiej radości. Pierwszoklasiści w biretach na głowie i upominkami w ręku szczęśliwi i uśmiechnięci powędrowali z rodzicami do domu.