Żakowanie uczniów klasy IV

Czwarta klasa to MY!

Naszą szkolną tradycją jest to, że uczniowie klasy IV muszą przejść obrzęd inicjacji zwany z dawna „żakowaniem”. Imprezę przygotowywali już od września. Musieli się wykazać, by zasłużyć na miano starszaka. Przez kilka tygodni, pod kierunkiem wychowawcy Joanny Dąbrowskiej, ćwiczyli śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków oraz udoskonalali swoje krótkie pokazy umiejętności akrobatycznych i tanecznych, by na forum całej szkoły zaprezentować się w dniu 18 października 2018 r.
Gromkie oklaski po występach uczniów świadczyły o tym , że ich wysiłek nie poszedł na marne i z całą pewnością zasłużyli na to, by przyjąć Czwartoklasistów w poczet Żaków, czyli starszej braci uczniowskiej. Pani Dyrektor Teresa Szydłowska wręczyła każdemu uczniowi dyplom Żaka, a rodzice słodkie upominki.