Pasowanie uczniów klasy I

Uroczystość Pasowania na Ucznia

Tradycją naszej szkoły jest uroczyste Pasowanie na Ucznia.
18. 10. 2018r. odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Uczniowie do tej uroczystości przygotowywali się od pierwszego dnia nauki – może nawet o tym nie wiedzieli. Uczyli się piosenek i wierszyków.
Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów jest wydarzeniem ważnym w życiu szkoły. Na tę uroczystość zaproszono panią dyrektor, nauczycieli i rodziców. Najważniejsi byli jednak pierwszacy, którzy wcielili się w różne role i składali przysięgę uczniowską.
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności uczniowskiej, w obecności zaproszonych gości, zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie oraz zapewnili o swoim patriotyzmie.
Doniosłym momentem uroczystości było wypowiedzenie słów ślubowania. Uczniowie klasy pierwszej przyrzekali sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, pilnie się uczyć, szanować nauczycieli i rodziców, dbać o dobre imię szkoły i być dobrym Polakiem. Wszyscy zdali egzamin celująco, co potwierdziła pani dyrektor Teresa Szydłowska, która „symbolicznym ołówkiem” dokonała uroczystego pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach.
W czasie uroczystości nie zabrakło miłych niespodzianek – pierwszakom wręczono pamiątkowe dyplomy, a także upominki zakupione przez wychowawcę oraz rodziców.
Po części oficjalnej uczniowie udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Całej uroczystości towarzyszyła atmosfera wielkiej radości. Pierwszoklasiści w biretach na głowie i upominkami w ręku szczęśliwi i uśmiechnięci powędrowali z rodzicami do domu.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

        Dnia 13.10.2017 r. w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach odbyła się akademia  z okazji  Dnia  Edukacji Narodowej, którą swoją obecnością zaszczycili pracownicy naszej placówki, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście: p. Lech Puzdrowski, p. Andrzej Przeździęk, p. Robert Janek, p. Dariusz Mikulski, p. Elżbieta Maślij, p. Ewa Trębicka, p. Agnieszka Stefańska, p. Maria Hałuszczak oraz ks. Ryszard Wiencis. Uroczysty apel odbył się na hali sportowej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Po wprowadzeniu sztandarów i wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego rozpoczęła się cześć artystyczna. Był to montaż słowno – muzyczny z nutą humoru, wieloma piosenkami i wierszami związanymi ze szkołą. Czytaj więcej „DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ”