DZIEŃ JĘZYKOWY

            08 maja 2018 r. w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach odbył się Dzień Językowy. Z okazji tego wydarzenia odbył się konkurs recytatorski poezji w języku angielskim, a także uczniowie mieli okazję podziwiać występy wokalno – taneczne. Celami  tego  wydarzenia były m.in. :

 – motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
 – doskonalenie poprawności wymowy języka  angielskiego,
 – rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją polsko- oraz anglojęzyczną,
 – rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień uczniów,
 – stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych i artystycznych.

W konkursie recytatorskim uczestniczyli chętni uczniowie z klas IV-VII. Każdy uczestnik konkursu zaprezentował interpretację jednego utworu literackiego wierszem w języku angielskim. Dobór utworów i autorów poezji  był dowolny.

Ocenie podlegały:

 • interpretacja utworu zgodnie z treścią,
 • poprawność wymowy – dykcja, intonacja, poprawne akcentowanie,
 • wrażenia artystyczne i estetyczne,
 • stopień opanowania tekstu utworu.

Komisja w składzie: J. Westphal, M. Bogusz oraz J. Hołowacz przyznała punkty  biorąc pod uwagę kryteria oceny.  Spośród uczestników konkursu komisja wybrała najlepiej recytujące osoby. Uczniowie  otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wyniki konkursu recytatorskiego:

 1. miejsce- Julia Kamińska kl. V
 2. miejsce- Mateusz Augustyn kl. VI
 3. miejsce- Wiktoria Kłobucka kl. IV

wyróżnienie- Martyna Ławniczak kl. V, Marcelina Stefańska kl. VI

Tego dnia odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dotyczącego atrakcji Londynu. Prace uczestników (zwłaszcza prace przestrzenne) cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Wyniki konkursu plastycznego:

Prace przestrzenne:

 1. miejsce- Marcelina Stefańska kl. VI
 2. miejsce- Anna Luter kl. III Gimnazjum,  Mateusz Augustyn kl. VI
 3. miejsce- Martyna Stec kl. VII

Plakaty:

 1. miejsce- Wiktoria Kłobucka kl. IV
 2. miejsce- Sandra Rydz kl. IV
 3. miejsce- Hanna Skowyra kl. IV

Na zakończenie odbyło się także rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu „Orzeł Języka Angielskiego”, w którym uczniowie wzięli udział w grudniu. Duży sukces w tym konkursie odniósł uczeń klasy VII- Kamil Drążyk, który otrzymał Dyplom Wyróżnienia oraz nagrodę rzeczową.

Uczniowie zgodnie stwierdzili, że przygotowanie występu oraz oglądanie go to doskonały sposób na naukę i motywacja do dalszej nauki języka angielskiego.

Dzień Językowy przygotowały panie: Marta Bogusz i Jolanta Westphal.