Apel z okazji święta Konstytucji 3 Maja

        W tym roku  30. 04 2018 r , podobnie jak w roku poprzednim, w naszej szkole obchodziliśmy rocznicę (227) uchwalenia Konstytucji 3 maja.. Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej Szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm.

Uczniowie kl. IV szkoły podstawowej i uczennice kl. III gimnazjum   zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z  Konstytucją 3 maja.

Konstytucja 3 maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.

Sytuacja w Polsce nie była pomyślna: W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski, kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, skarb pusty, a sejm skłócony.

Nie brakowało jednak dobrej woli i ofiarności zarówno wśród szlachty ,jak i mieszczaństwa. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy.

Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideamioświecenia.
Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – Święta Narodowego.

Te ważne informacje, w montażu słowno-muzycznym , koleżankom ,kolegom , nauczycielom, rodzicom oraz zaproszonym gościom przekazali uczniowie kl.IV i uczennice kl. III gimnazjum.

Młodzi artyści znakomicie poradzili sobie z zaprezentowaniem tak trudnych jeszcze dla nich treści.

    Naszą Uroczystość swoją obecnością uświetnili:

  • wójt Gminy Karnice Pan Lech Puzdrowski
  • przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Przeździęk
  • wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Robert Janek
  • radny powiatowy Pan Łukasz Czyrny
  • przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Stefańska
  • dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Elżbieta Maślij
  • dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Pani Teresa Szydłowska

Za obecność zaproszonym gościom serdecznie dziękujemy.

Dekorację sali gimnastycznej przygotowała p. Justyna Hołowacz, a montaż słowno- muzyczny p. Bożena Wójtowicz.