APEL Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

WSPÓŁCZESNY PATRIOTYZM

Godny strój, przypięcie KOTYLIONU, wysłuchanie apelu z prawdziwą  powagą  i  zaangażowaniem,  to szacunek dla historii i dziejów naszego narodu, to współczesny wyraz patriotyzmu. 
Podkreślić należy, że patriota  to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Jest nim również osoba, która w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, która pamięta o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach czy rocznicach. Współczesny patriota to człowiek kultywujący pamięć o swoich przodkach, wyrażający zainteresowanie rodzimą kulturą, historią i  obecną sytuacją kraju. Troskę o losy ojczyzny mamy, my Polacy, szansę okazywać niemal nieustannie. Jej wyrazem jest na przykład uczciwa i twórcza praca, rzetelne zdobywanie wiedzy,  dbanie o poprawność języka ojczystego, zarówno w mowie, jak i piśmie, troska o dobro rodziny,  szacunek dla narodowej tradycji , a także wywieszenie flagi w święta narodowe jako symbolu wolności.

 10 listopada 2015 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony najważniejszemu polskiemu świętu narodowemu. Apel z okazji Święta Niepodległości przygotowały panie : Elżbieta Budzich, Wioletta Lampart i Bożena Wójtowicz wraz z młodzieżą z klasy IIIb gimnazjum i uczniami  z klasy: II b szkoły podstawowej . Pieśni patriotyczne zaśpiewały uczennice klasy I gimnazjum.

 Część artystyczna pt.”Pociąg do wolności” wprowadziła w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowała sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano czasy niewoli, daty trzech najważniejszych powstań narodowych i I wojny światowej, która paradoksalnie przyniosła wolność narodowi polskiemu.    Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Natomiast przejmująca prezentacja multimedialna przeniosła nas w odległe czasy i pozwoliła uzmysłowić  jak ciężki los doświadczył naszą ojczyznę. To była prawdziwa lekcja historii, która uświadomiła nam , że wojna i wszelkie konflikty międzynarodowe są największym złem tego świata. Pięknie jest żyć w wolnym kraju i cieszyć się z każdego dnia!

Przesłaniem dla młodego pokolenia, powinno być sentencja:

„Historia jest nauczycielką życia”

 

                                                                           Autor: Bożena Wójtowicz