XL edycja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

       28 kwietnia 2017 r. Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach odbyły się eliminacje powiatowe XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:
1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4. Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Nasze szkoły reprezentowali:
Szkoła Podstawowa
Aleksandra Urbanek, Wiktoria Woronowicz, Ernest Janek i Adrian Klepczyński
Gimnazjum
Julia Zaton, Dominika Zaton i Agnieszka Kurczak
Drużyna z gimnazjum zajęła III miejsce i otrzymała piłki siatkowe, natomiast Julia Zaton wywalczyła III miejsce indywidualnie i otrzymała torbę podróżną. Trochę słabiej spisała się drużyna ze szkoły podstawowej, zajmując VII miejsce. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali kamizelki i opaski odblaskowe oraz pamiątkowe znaczki.