KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „25 LAT PSP – PROFESJONALNI, SPRAWNI, POMOCNI”

Komendant Główny Państwowej straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z wydziałami do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich zaprosił dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na temat „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

     Celem konkursu było:

  • przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna,
  • ukazanie strażaków  – ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo – gaśniczych,
  • zwrócenie uwagi poprzez sztukę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu,
  • uwrażliwienie odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia,
  • promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

  • I grupa – autorzy w wieku od 6 do 9 lat,
  • II grupa – autorzy w wieku od 10 do 13 lat,
  • III grupa – autorzy w wieku od 14 do ukończenia 18 lat
  • IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych, którzy nie ukończyli 18 lat.

Z Zespołu Szkól Publicznych w Karnicach w konkursie udział wzięło 28 uczniów (oddział zerowy, klasy I-III oraz klasy IV-VI).

– Zuzanna Brej – kl. V,                                     – Dawid Strojek – kl. IV,

– Emilka Brej – kl. II,                                      – Filip Stawicki – kl. II,

– Maciej Nowak – kl. V,                                    – Dawid Nowak – kl. 0,

– Michał Borowy – kl. IV,                                 – Wiktoria Kasprzak – kl. 0,

– Ania Stefańska – kl. II,                                – Jan Nowak – kl. 0,                             

– Kasia Swacha – kl. II,                                   – Emil Kępa – kl. 0,

– Tomek Kępa – kl. II,                                     – Ania Łuczejko – kl. 0,

– Martyna Ławniczak – kl. IV,                          – Marcelina Stefańska – kl. V,

– Julian Buława – kl. II,                                   – Allan Lisek – kl. IV,

-Amelia Dudziak–kl.I,                                      – Kasia Niebieszczańska – kl.VI,

– Julian Mruk – kl. 0,                                        – Małgosia Niebieszczańska kl.IV,

– Łukasz Łazarski – kl. II,                                 – Wiktoria Woronowicz – kl. VI,

– Konrad Urbanek – kl. V,                                   – Wiktoria Brauze – kjl. V

– Jakub Osmól – kl. V,                                       – Julia Kozłowska – kl. VI,

Prace naszych uczniów dnia 30 marca zostały dostarczone do Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Opiekunem szkolnym konkursu jest nauczycielka plastyki pani Gabriela Wojciechowicz.