Wokół symboli narodowych

         10 listopada 2017 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w konkursie „Wokół symboli narodowych”. Konkurs przeprowadzono równocześnie w dwóch kategoriach wiekowych: I – kl. 1 szkoły podstawowej, II- klasy 2-3 szkoły podstawowej. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej, szczególnie tej związanej z polskimi symbolami narodowymi. Organizatorek konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez organizatorów pod koniec listopada.