Radosna Niepodległa czyli obchody Narodowego Dnia Niepodległości

       9 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach odbyła się akademia  z okazji  Dnia Niepodległości, którą swoją obecnością zaszczycili pracownicy placówki, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście: Lech Puzdrowski – wójt gminy Karnice, Andrzej Przeździęk – przewodniczący Rady Gminy, Robert Janek – radny,  Elżbieta Maślij – dyrektor Gminnej Biblioteki oraz Agnieszka Stefańska – przewodnicząca Rady Rodziców.

Uroczystość została przygotowana przez uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum im. W. Szymborskiej w Karnicach pod kierunkiem wychowawców klas. Uroczystość odbyła się w hali sportowej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Po wprowadzeniu sztandarów, wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego  oraz przywitaniu przybyłych na tę uroczystość  gości zakończyła się cześć oficjalna. W tym roku święto postanowiliśmy obchodzić inaczej – radośnie –  mówi nam Pani Jolanta Dąbrowska nauczycielka, nadzorująca przebieg akademii. W życiu każdego Polaka jest to radosna data, bo przecież przyniosła zwycięstwo i upragnioną wolność. Dlatego postanowiliśmy uczcić to ważne wydarzenie dla nas radośnie – słyszymy na zorganizowanych przez szkołę obchodach. Po tych słowach rozpoczęła się  część artystyczna – konkurs piosenki. Uczniowie wszystkich klas przygotowali pieśni, które kiedyś towarzyszyły młodym strzelcom i legionistom pozwalając im przetrwać trudy walki, a niekiedy rozweselać. Każda z przygotowanych pieśni oceniana była przez jury składające się z zaproszonych gości.  Obrady były burzliwe i bardzo emocjonujące gdyż przygotowane przez uczniów występy wzbudzały ogromne wzruszenie. Na zakończenie pani dyrektor Teresa Szydłowska podziękowała uczniom oraz nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie apelu.

Żródło: http://www.superportal24.pl