W sklepie…czyli praktyczna lekcja matematyki w klasie 1

           Uczniowie klasy 1 biorąc udział w innowacji pedagogicznej „Mądra sówka, czyli zabawy matematyczne w klasie pierwszej” wybrali się na zakupy do pobliskiego sklepu. Zadaniem każdego ucznia było samodzielne kupienie wybranych przez siebie produktów i dokonanie prawidłowych obliczeń po to, aby zmieścić się w posiadanym budżecie. Była to świetna okazja praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości z zakresu obliczeń pieniężnych.Uczniowie byli zadowoleni z lekcji w innej formie i na pewno z chęcią by ją powtórzyli.