PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA ZEBRANIU Z RODZICAMI

         7.02.2018 r. odbyło się w naszej szkole zebranie z rodzicami podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą za I semestr roku szkolnego 2017/2018. Zebranie prowadziła pani dyrektor Teresa Szydłowska, która po przywitaniu rodziców przedstawiła klasyfikację uczniów za I semestr. Miłym akcentem spotkania było wręczenie Listów Gratulacyjnych rodzicom, których dzieci osiągnęły średnie ocen 4,75 i wyżej.

Następnie pani dyrektor w prezentacji  multimedialnej przedstawiła osiągnięcia i sukcesy uczniów oraz szkoły. Zapoznała rodziców z najważniejszymi wydarzeniami z życia szkoły dotyczącymi pracy uczniów oraz nauczycieli. Po zebraniu ogólnym rodzice udali się na zebrania klasowe z wychowawcami klas oraz mieli możliwość rozmów indywidualnych  z nauczycielami, którzy uczą ich dzieci.

Prezentacja pracy szkoły i sukcesów uczniów w I semestrze roku szkolnego 2017/2018