NAJLEPSI UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI RAZ JESZCZE

       W środę 28 lutego 2018 r. obradowała na XXXI Sesji w tej kadencji Rada Gminy Karnice. Sesja rozpoczęła się od wręczenia stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w pierwszym semestrze dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, które wręczali wójt gminy Karnice Lech Puzdrowski, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Przeździęk i dyrektor Zespołu Szkól Publicznych w Karnicach Teresa Szydłowska.

GRATULUJEMY!!!