JAK REALIZUJEMY PROGRAM „Z PLUSZAKAMI STRAŻAKAMI” W RAMACH PROGRAMU „BEZPIECZNA SZKOŁA”

Scenariusz spotkania z policjantem

Data:  05.10.2017 r.

Temat: „Jaka jest rola policjanta? – Poznajemy podstawowe zasady  

               bezpieczeństwa.”

Cele operacyjne:

 • Dziecko zna podstawowe zasady ruchu drogowego,
 • Odczytuje treści podstawowych znaków drogowych,
 • Wie, jak troszczyć się o bezpieczeństwo swoje i innych na ulicy,
 • Zna numery alarmowe,
 • Potrafi podać swoje imię nazwisko i adres zamieszkania,
 • Rozumie niebezpieczeństwa płynące z niektórych zabaw /np. w pobliżu jezdni itp./,
 • Rozumie niebezpieczeństwa, jakie mogą je spotkać ze strony dorosłych.
 • Zna cechy charakterystyczne munduru policyjnego i wie, jakich akcesoriów używają policjanci.

Przebieg spotkania:

 • Prelekcja prowadzona przez policjanta.
 • Zabawa z piosenką „Kolorowe światła” – śpiew, ruch z muzyką.
 • Prezentacja munduru i akcesoriów policyjnych, omówienie ich przeznaczenia.
 • Rozmowa z dziećmi, próba rozwiązania ich problemów.
 • Zabawa „Tak czy nie?”- policjant zadaje pytania dotyczące przekazanych treści. Gdy zdanie jest prawdziwe dzieci głośno mówią TAK, gdy błędne – NIE.
 • Wręczenie dzieciom upominków w postaci odblaskowych misiów, kalendarza oraz ulotek.

 

                                         Spotkanie zorganizowała:
                                                               mgr Jolanta Dąbrowska (pedagog)

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ UTRWALAJĄCYCH „MÓJ PRZYJACIEL POLICJANT”

 

Data:  27.02.2018 r.

Temat zajęć:  „Pan policjant” – Praca zbiorowa.

Cele operacyjne:

 • Dziecko zna charakterystyczne cechy ubioru policyjnego,
 • Dokładnie wypełnia powierzone mu zadanie podczas wykonywania pracy zbiorowej.

Przebieg zajęcia:

 1. Powitanie okrzykiem „I maluchy i starszaki to bezpieczne są szkolniaki”
 2. Przypomnienie cech umundurowania policyjnego – rozmowa.
 3. Omówienie sposobu wykonania pracy plastycznej.
 4. Odrysowanie sylwetki Kamila na dużym arkuszu szarego papieru.
 5. Podział obowiązków /jedno dziecko otrzymuje zadanie pokolorowania czapki, inne butów, spodni itd./
 6. Wycięcie postaci i wyeksponowanie jej w sali.
 7. Sprzątanie po zakończeniu pracy.
 8. Wspólne zaśpiewanie piosenki „Pan policjant”, której dzieci uczyły się  podczas zajęć. Marsz z piosenką.
Czasem idzie po ulicy, czasem jedzie samochodem,
Ma niebieski mundur, czarny pas,
Policjanta chyba znasz.
       Ref. Nasz policjant, policjant,
               Czapkę z daszkiem, mundur ma,
               Strzeże prawa i porządku
               Nasz policjant, policjant.
Gdy na drodze ruch jest wielki, wtedy on kieruje ruchem,
Czy czerwono – biały lizak znasz?
Policjanta to jest znak.
        Ref. Nasz policjant ….

9.Zakończenie zajęć okrzykiem „I maluchy…”

                                                                  Prowadząca:
               mgr Jolanta Dąbrowska (pedagog)

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ UTRWALAJĄCYCH „MÓJ PRZYJACIEL POLICJANT”

 

Data:  06.03.2018 r.

Temat zajęć:  Nauka wiersza „Co to za niebieska postać?”

Cele operacyjne:

 • Dziecko wie, w czym może pomóc osoba w mundurze,
 • Zna treść wiersza „Co to za niebieska postać?”
 • Wie, jakich przedmiotów używa policjant w swojej pracy,
 • Zna numery alarmowe 999, 998 i 997.

Przebieg zajęcia:

 1. Powitanie okrzykiem „I maluchy i starszaki to bezpieczne są szkolniaki”.
 2. Zabawa „Czarodziejskie pudełko”, w którym znajdują się ilustracje różnych przedmiotów. Nauczycielka wyjmuje kolejne obrazki i pyta komu przydadzą się one w pracy / policjant, lekarz, strażak /. Przypomnienie numerów alarmowych.
 3. Osłuchanie z wierszem „Co to za niebieska postać?”
             „Co to za niebieska postać wszystkim dzieciom uśmiech śle?
               Dba o nasze bezpieczeństwo, czy wy wiecie? – bo ja wiem.
               To policjant – mój przyjaciel, twój przyjaciel i wasz też,
                Który zawsze nam pomoże, Ufasz mu? Ja ufam też.”
 1. Praca indywidualna. Wybranie spośród przedmiotów narysowanych na kartkach tych, których używa policjant w swojej pracy, kolorowanie ich.
 2. Zabawa ruchowa z piosenką „Jedzie straż pożarna”, biegi w wyznaczanym kierunku /tam, gdzie w danej chwili „jest pożar”/.
 3. Powtórzenie wiersza.
 4. Zakończenie zajęć okrzykiem „I maluchy …”
                                                                       Prowadząca:
              mgr Jolanta Dąbrowska