,,Kreatywne Prace Plastyczne”

Już po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym ,,Kreatywne Prace Plastyczne” .Celem tego projektu jest wyzwalanie twórczej ekspresji plastycznej oraz promowanie samodzielnych i oryginalnych dzieł sztuki dziecięcej. W kolejnych miesiącach uczniowie wykonują zadania projektowe ,a powstałe prace publikowane są na blogu.
Oto nasze pierwsze kreatywne prace?