„Big history of small town”

Uczniowie klasy 8 biorą udział w polsko-litewsko-czeskiej wymianie młodzieży „Big history of small town” sfinansowanej przez Erasmus+.?