Konkurs „Kangur Matematyczny”

         15 marca 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu, a jego celem jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów na każdym etapie szkolnym. W naszej szkole w potyczkach matematycznych zmierzyło się 40 uczniów, w tym 33 ze szkoły podstawowej i 7 z gimnazjum.

          Uczniowie rozwiązywali zadania na poziomach: Żaczek (kl.2 SP), Maluch (kl.3 i 4 SP), Beniamin (kl.5 i 6 SP) oraz Kadet (kl. I i II gimnazjum) i Junior (kl. III gimnazjum). Komitet Organizacyjny Konkursu udostępni szkole wyniki uczestników w połowie maja. A już dziś każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę uczestnictwa, jedną z pięciu zabawek logicznych z drutu.