IV Edycja konkursu „Wokół symboli narodowych” – 14 listopada 2018

         14 listopada 2018 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z klasy II i III wzięli udział w konkursie „Wokół symboli narodowych”.  Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej, szczególnie tej związanej z polskimi symbolami narodowymi. Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez organizatorów do końca roku 2018.