EGZAMIN GIMNAZJALNY

W terminie od 19 do 21 kwietnia gimnazjaliści piszą egzamin ze zdobytej wiedzy, który podzielono na trzy części: 19 kwietnia 2017 uczniowie klas trzecich gimnazjum napiszą test z zakresu przedmiotów humanistycznych. O godzinie 900 sprawdzą swoją wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, zaś o 1100 z języka polskiego. Egzamin z części matematyczno-przyrodniczej odbędzie się 20 kwietnia – o godz. 900 z przedmiotów przyrodniczych, a o 1100 z matematyki. Ostatniego dnia (21 kwietnia) gimnazjaliści napiszą test z języka obcego nowożytnego. Podzielony będzie na dwie części – na poziomie podstawowym (godz. 900) i rozszerzonym (godz. 1100). 
 
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!!!