DZIEŃ Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

Najpopularniejsza sędzia w Polsce spotkała się z dziećmi, młodzieżą, Radą Pedagogiczną i rodzicami Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach. Podczas spotkań sędzia Anna Maria Wesołowska starała się uzmysłowić jak ważne są zrozumienie, szacunek i miłość w rodzinie, a także jak czasem łatwo przekroczyć granicę między dobrem i złem.  

Na zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karnicach oraz Stowarzyszenia Przyjazne Karnice 11 grudnia 2018 r. do naszej gminy przyjechała najpopularniejsza sędzia w Polsce czyli Anna Maria Wesołowska. Sędzia znana jest przede wszystkim z telewizyjnego programu paradokumentalnego pt. „Sędzia Anna Maria Wesołowska”. Ta wyjątkowa osoba nie jest tylko postacią telewizyjną, ale przede wszystkim sędzią – obecnie w stanie spoczynku. Swoją pierwszą rozprawę poprowadziła w 1982 r., głównie zajmowała się sprawami dotyczącymi przestępczości zorganizowanej. Od 2000 r. rozpoczęła edukację prawną dzieci i młodzieży, a później całego społeczeństwa. Dlatego spotyka się z ludźmi w całym kraju, by rozmawiać o rzeczach, które dotyczą ich i najbliższych im osób.
Wizytę rozpoczęła od spotkania z uczniami Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach. Znakomita lekcja wychowawcza jaka odbyła się na karnickiej hali uświadomiła dzieciom konsekwencje niewłaściwych zachowań i przybliżyła granice jakich nie wolno przekraczać. Dlaczego ? Jak podkreślała Anna Maria Wesołowska „granice między tym co jest dobre, a co złe coraz bardziej się zacierają. Dzieci nie odróżniają wygłupu od przestępstwa, żartu od wykroczenia”. Z tego powodu to spotkanie było tak bardzo potrzebne wszystkim uczniom oraz nauczycielom. Podczas pogadanki na tak ważne tematy, jak naruszanie nietykalności cielesnej, rozboje czy kradzieże dzieci wraz ze swoim gościem wspólnie układały hasła, które miały pomóc zrozumieć i zapamiętać kary jakie grożą za te występki. Na koniec uczniowie podziękowali bukietem kwiatów za mile spędzony czas i cenną lekcję.
Spotkanie z Radą Pedagogiczną i rodzicami uczniów odbyło się natomiast w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach. Przytaczając historię ze swojego felietonu, sędzia Anna Maria Wesołowska uświadomiła zebranym jak łatwo dziecko może zostać przestępcą. Tematy zaostrzenia kar, zbyt wczesnej inicjacji seksualnej, cyberprzemocy, internetu, używek, zasad odpowiedzialności nieletnich, zachowań, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskiej Karty, oraz nowych form przemocy wobec dzieci poruszane przez fachowca bardzo zainteresowały słuchaczy. Wiele cennych informacji dotyczących zaniedbań, wykorzystywania dziecka w konflikcie około rozwodowym, obowiązku wysłuchania dziecka przez sąd, obowiązków szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji przydadzą się na pewno w życiu zarówno nauczycieli jak i rodziców. Dyskusja dotycząca wartości i zachowań, jakich oczekują dzieci od swoich rodziców zmieniła spojrzenie na wiele spraw większości osób uczestniczących w tym spotkaniu. Dorośli zrozumieli, że marzenia ich dzieci nie dotyczą tylko dóbr materialnych, ale przede wszystkim są związane ze zrozumieniem, szacunkiem  i miłością w rodzinie. Przytoczony przez Annę Marię Wesołowską fragment wiersza napisanego przez dziecko „Mamo, Tato nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj” daje do myślenia i zmienia całkowicie podejście do codziennych relacji z najbliższymi. Dzień spędzony w towarzystwie sędzi Anny Marii Wesołowskiej był zarówno wspaniałym przeżyciem dla naszych rodziców, oraz lekcją, którą każdy zapamięta na długo.