„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”

 

W Zespole Szkół Publicznych w Karnicach realizowany jest Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków – „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Skierowany jest do uczniów klas V-VII, nauczycieli oraz rodziców. osobami prowadzącymi prelekcje są:

  • Pani Agnieszka Hamulczyk – przedstawiciel PSSE w Gryficach
  • Pani Agnieszka Podgórska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gryficach

Głównym celem programu jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków, a także alkoholu i leków w niewłaściwy sposób przez osoby młode. Do szczegółowych celów programu należy:

  • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia i poczucia odpowiedzialności za dokonywanie wyborów związanych ze zdrowiem
  • kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia oraz rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje psychoaktywne,
  • zrozumienie przyczyn używania substancji psychoaktywnych i czynników sprzyjających powstawaniu uzależnienia
  • wzbudzanie empatii i kształtowanie postawy nastawionej na udzielanie wsparcia i niesienie pomocy osobom zagrożonym, występowaniem zachowań problemowych
  • zapoznanie uczniów z zagrożeniami i skutkami przyjmowania narkotyków, w sposób niewłaściwy leków i alkoholu