BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

          To akcja policji skierowana do uczniów szkół oraz rodziców i opiekunów. Głównym celem prowadzonych działań jest poprawa bezpieczeństwa m. in. w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. W czwartek tj. 21 września 2017 r. policjant p. Piotr Grabarczyk odwiedził naszą szkołę, gdzie spotkał się z uczniami klas IV – VII oraz z najmłodszymi–przedszkolakami.

Podczas prelekcji przypomniano uczestnikom podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach ogólnowojewódzkiego programu prewencyjnego „Przyjaciele Gryfusia”, wskazując m.in. na konieczność używania elementów odblaskowych szczególnie po zmroku  jak również we wczesnych godzinach rannych. Najmłodsi uczestnicy (klasa I) otrzymali elementy odblaskowe oraz  „Elementarz – Zasady Bezpieczeństwa”, w którym zawarte są porady i zasady bezpiecznego zachowania się   m.in.   na drodze. Jednym z wiodących tematów podczas prelekcji dla starszej grupy uczniów, był temat: „ Odpowiedzialności prawnej nieletnich”. Każdy z uczestników  mógł się dowiedzieć np. kim jest osoba nieletnia, jaka jest różnica pomiędzy przestępstwem. a wykroczeniem, jakie czyny karalne popełniane są najczęściej przez nieletnich oraz w jakich sytuacjach wszczyna się przeciwko młodym ludziom postępowanie o demoralizację. Poruszono również temat „Stalkingu” oraz przestępstw popełnianych przy użyciu Internetu. Można było także przymierzyć narkogogle i zobaczyć jak postrzega świat osoba po zażyciu dopalaczy. Podczas krótkiego wykładu przypomniano również przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów.                                                  Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i przebiegło w miłej atmosferze.