Finał konkursu wiedzy „Dbam o zdrowie”

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w roku szkolnym 2016 / 2017 był organizatorem III Powiatowego Konkursu Wiedzy pt. „Dbam o zdrowie”, który odbył się w ramach realizacji w placówkach oświatowych ogólnopolskiego programu promującego zdrowy styl życia „Trzymaj Formę”.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas V i VI szkół podstawowych z terenu powiatu gryfickiego.  

Głównym celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań wśród uczniów szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie wiedzy na temat prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej, braku nałogów oraz ich wpływu na zdrowie,
  • rozwijanie zainteresowań tematyką zdrowego stylu życia,
  • umożliwienie uczniów szkół podstawowych zaprezentowania swojej wiedzy w konfrontacji z rówieśnikami z innych placówek oświatowych.
Wyróżnienie w konkursie otrzymały: Aleksandra Grymaszewska oraz Marcelina Stefańska.
Opiekunem była p. Justyna Przepióra