ZOSTAŃ KRÓLEM MATEMATYKI

 Zachęcamy wszystkich uczniów do korzystania z serwisu: http://matzoo.pl
Na platformie możecie znaleźć ponad 300 tematów, które zawierają najważniejsze zagadnienia podstawy programowej z matematyki dla szkoły podstawowej.
Zastosowany w portalu system losowego generowania zadań do rozwiązania i automatycznej odpowiedzi zwrotnej do użytkownika w efektywny sposób skraca czas potrzebny do opanowania zagadnienia. Takie rozwiązanie jest idealne do powtórek przed sprawdzianami i samodzielnego nadrabiania zaległości.