Zima

Za oknem zima, więc uczniowie klasy I zobrazowali w swoich pracach plastycznych piękno zimowego krajobrazu.