ZDROWIE PSYCHICZNE WAŻNA RZECZ

Na zaproszenie pedagoga szkolnego p. Jolanty Dąbrowskiej oraz uczniów klas 6 – 8 w dniu 9 grudnia 2022r. odbyły się spotkania z psycholożkami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryficach na temat „Zdrowia psychicznego”.
Celem zajęć było nie tylko wyposażenie uczniów w wiedzę na temat sposobów dbania o zdrowie psychiczne czy postępowanie w sytuacjach pojawiających się już dolegliwości o charakterze emocjonalnym, ale również reintegracja zespołów klasowych, praca nad odbudowaniem relacji.
Podczas spotkania poruszane również były zagadnienia:
– niebezpieczeństwo używania narkotyków, alkoholu;
– wpływ grupy rówieśniczej na zachowania innych nastolatków;
– uleganie modzie, obowiązującym trendom, co ma niekorzystny wpływ na psychikę młodego człowieka, nieumiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w wieku dorastania, niedojrzałość emocjonalna, nierozwinięta w pełni wyobraźnia, a co za tym idzie brak umiejętności przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji.
Uczniowie mogli skorzystać z indywidualnych spotkań z paniami. Otrzymali numery telefonów zaufania, w celu uzyskania pomocy.