ŻAKOWANIE KLASY CZWARTEJ

„ Żakowania  nadszedł czas

będzie Żakiem Każdy z Nas.

Z tej okazji przyrzekamy

że się bardzo postaramy…”

19 października 2016 roku o godzinie 1000 na hali sportowej przy Szkole Podstawowej  im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach,  odbyła się uroczystość „żakowania”  klasy czwartej.

W obecności pani dyrektor Teresy Szydłowskiej, uczniów, rodziców oraz nauczycieli uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły. Do uroczystego „żakowania”, uczniowie przygotowywali się pod okiem wychowawcy p. Jolanty Dąbrowskiej. 

Na apelu mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy z zakresu wiedzy przyrodniczej. Pasowanie na „żaka” mogło nastąpić dopiero po „egzaminie” sprawdzającym wiedzę Czwartoklasistów, dotyczącej naszej szkoły. Dzięki poprawnym odpowiedziom uczniowie klasy IV  zostali poddani żakowaniu wstępując do Krainy Wspaniałych jaką jest nasza szkoła.