Zajęcia z Wiedzy o Społeczeństwie.

Uczniowie klasy ósmej na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie podsumowali wcześniej omawiane zagadnienia dotyczące prawa i praw człowieka .
Podczas zajęć mieli możliwość usystematyzowania swojej wiedzy odnośnie katalogu praw człowieka.
Warto zaznaczyć, że wspólna praca dała możliwość wymiany zdań oraz kreatywnego podejścia do omawianych zagadnień.