Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Chełmie Gryfickim

           W ramach podsumowania proekologicznych wiadomości dzieci, została zorganizowana wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Chełmie Gryfickim. Podczas wycieczki „Biedronki”, „Pszczółki” oraz uczniowie klasy pierwszej dowiedzieli się jak funkcjonuje oczyszczalnia, poznali poszczególne etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie, a następnie oczyszczanie jej za pomocą odpowiednich bakterii. Ostatnim etapem było oglądanie wody, którą z oczyszczalni wypuszcza się do rzeki. Dzieci serdecznie podziękowały za spotkanie i przekazaną wiedzę.