Wycieczka do „Jurassic Salmon” w Janowie

          Mimo niesprzyjającej pogody, ostatniego dnia września uczniowie kl.VII i VIII udali się z wizytą do Jurassic Salmon w Janowie. Jurassic Salmon to pierwsza na świecie w pełni proekologiczna ferma łososia atlantyckiego wykorzystująca wodę termalną sprzed 150 milionów lat. Młodzież zwiedziła hale produkcyjne,dowiedziała się m.in. o przyroście masy ryby czy czasie spędzonym w kolejnych cyklach produkcyjnych. Zdobyte wiadomości zostały wykorzystane podczas warsztatów, w czasie których opracowane wartości uczniowie przedstawili na diagramach i wykresach. Zajęcia odbyły się w ramach innowacji pedagogicznej „Kulisy z życia matematyki”, której autorem jest Pani Elżbieta Polowczyk. W imieniu społeczności szkolnej dziękujemy firmie Jurassic Salmon.