Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej oraz Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej w Gimnazjum

       W pierwszej części zaplanowanych działań w  ramach  „Dni Profilaktyki” w dniu 05.12.2017 r. odbyły się w szkole warsztaty z  pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas  II– III gimnazjum. Warsztaty przeprowadzili uczniowie kl. III pod kierunkiem p.  B. Bąka.

Celem warsztatów było:

 1. Edukacja młodzieży w zakresie właściwego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 2. Zapoznanie młodzieży z prawidłowymi reakcjami w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, właściwego postępowania z poszkodowanym na miejscu zdarzenia.
 3. Zdobycie praktycznych umiejętności w różnych sytuacjach  takich jak:
 • wykonywanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej
 • zakrztuszenia u dorosłych i niemowląt
 • krwotoki i rany, krwotoki z nosa
 • pozycja boczna bezpieczna
 • omdlenia, epilepsja
 • odmrożenia i oparzenia

       W drugiej części odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców.

Celem turnieju było:

 1. Propagowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży.
 2. Uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia.
 3. Rozwijanie walorów piłki ręcznej w różnych odmianach poprzez kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej.
 4. Ukształtowanie dojrzałej osobowości uczniów, ukierunkowanej na osiąganie celów dzięki umiejętności współdziałania i współzawodnictwa.