UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

   pobrane  5 października b.r. dyrektor szkoły pani Teresa Szydłowska oraz zaproszeni goście, symbolicznym przecięciem wstęgi dokonali oficjalnego i uroczystego otwarcia zmodernizowanej świetlicy szkolnej. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Karnice – Lech Puzdrowski oraz Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Przeździęk, którzy przekazali telewizor i odtwarzacz DVD oraz przybory niezbędne w świetlicy.

Świetlicę zagospodarowano tak, aby dzieci mogły w niej bawić się, odpoczywać i uczyć. Kolorowe ściany, meble, krzesła, sprzęt multimedialny oraz gry dydaktyczno – edukacyjne będą umilać czas przebywającym tam dzieciom. Ta nowa, ważna dla szkoły inwestycja, nie powstałaby bez wsparcia wielu ludzi, dla których dobro i wszechstronny rozwój dziecka to bardzo istotne wartości.

Wielu gości zaproszonych na uroczystość aktywnie wspierało dążenia władz gminy do szybkiego ukończenia remontu naszej świetlicy. Dlatego w imieniu uczniów i nauczycieli składam serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom oraz osobom bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. – dziękowała Teresa Szydłowska, dyrektor szkoły.

Otwarcie uatrakcyjniły występy najmłodszych dzieci, które w zamian zostały obdarowane słodyczami przez panią dyrektor. Widok uśmiechniętych twarzy dzieci przebywających w nowej świetlicy będzie najlepszym podziękowaniem dla wszystkich, którzy przyczynili się do tej radości.Świetlica jest dostosowana do potrzeb szkoły i dzieci w niej przebywających.