Udział naszych uczennic w Gminnych Dożynkach w Karnicy

Uczennice naszej szkoły wraz z Paniami Jolantą Dąbrowską i Moniką Kocik miały zaszczyt wziąć czynny udział w Gminnych Dożynkach w Karnicach. Dziewczęta tańcem i piosenką, zaprezentowały repertuar artystyczny. Trzeba przyznać, że prezentacja zgromadziła pod sceną duże grono widowni, która gromkimi brawami podziękowała młodym artystkom za widowiskowy występ.
Serdeczne podziękowania należą się Rodzicom, którzy w tym dniu przyprowadzili swoje dzieci na występ, a Organizatorom za zaproszenie.