Teatrzyk kukiełkowy w wykonaniu uczniów

       Dziś drugoklasiści przeobrazili się w aktorów teatrzyku kukiełkowego. Uczniowie samodzielnie wykonali kukiełki z drewnianych łyżek. Przygotowali również w grupach mini przedstawienia teatralne według własnego pomysłu. Można było obejrzeć m.in historię o czterech królewnach czy opowieść z morałem o kłótni dwóch chłopców. Na koniec lekcji były gratulacje za wspaniałą kreatywność. Brawo!